Що знайшли ревізори в Куп’янському казначействі

гголовна

Ревізори, як ми знаємо ще з комедії Миколи Гоголя, у всі часи були людьми поважними. Чиновники їх боялися та хлібосольно зустрічали перевіряльників. Втім тоді подорожі ревізорів були нелегким випробуванням.

От уявіть, як 150 років тому, короткими днями вже холодного та дощового вересня, грунтовими дорогами з непролазною грязюкою ревізори кілька діб їхали з Харкова до Куп’янська кіньми, ночуючи та ївши де доведеться.

Нарешті приїздили, поселялися і починали перевіряти всі відділення державних установ та тодішнього місцевого самоврядування.

Десь вони снідали, обідали, та вечеряли. У неділю зранку йшли до храму, а вечорами мабуть на спектаклі місцевих театралів.

Зважаючи на наступний документ, у 1871 році губернським ревізорам в Куп’янську сподобалось.

А додому до Харкова вони повернулися лише наприкінці жовтня.

“Уездное казначейство* помещается в казённом каменном доме, содержится чисто, клавдовая находится в отличном порядке, но в особенности хорош железный сундук, где хранятся денежные суммы, с механическим устройством замков.

В день ревизии, 23 сентября, по кладовой книге считалось в хранении казначейства разными денежными знаками 43517 рублей 97 и ¾ копейки, в том числе:

Серебром 453 рубля 35 копеек,

Медью 1214 рублей 59 и ¼ копейки

Кредитными билетами** 39 347 рублей,

Процентными бумагами 1764 рубля 28 и ½ копейки

Контрамарками*** – 738 рублей 75 копеек.

По проверке вся означенная сумма оказалась налицо и теми самыми знаками, как означено в кладовой книге.

Из отчета комиссии Харьковского губернского правления, проводившей ревизию присутственных мест**** Купянского уезда.

29 октября 1871 года.”

Захоплення ревізорів якісним залізним сейфом зрозуміле, адже цінності в ньому зберігалися дуже великі.

Нагадаю, що тоді в Куп’янську:

Бик коштував 20 карбованців сріблом,

корова – 12 карбованців сріблом,

вівця – 2 карбованці сріблом,

кінь селянський – 15-20 карбованців сріблом.

Ось такий приблизно залізний сундук. Зверніть увагу який складний механізм закривання знаходиться під його кришкою

Сундук 3

Сундук 4

Ще кілька пояснень по тексту:

* Повітові казначейства – це установи що були створені у 1796 р, як місцеві органи губернської казенної палати. За своїми функціональними обов’язками вони відали прийомом, обліком та зберіганням усіх належних державному казначейству прибутків і всіх особливих платежів – земських зборів, зборів по добровільному страхуванню; крім того, вони займалися видачею промислових і торговельних посвідчень. Були ліквідовані більшовиками у 1920 р.

** Кредитними білетами тоді називалися паперові гроші, які у людей цінилися нижче ніж золоті та срібні монети. І тому на паперових кредитних білетах писався текст, що цей папірець мають без зволікань обмінювати на монети

704739268 kreditnyye-bilety-1

 

***Контрамарка в Російській імперії це квитанція на право отримання від влади винагороди за підводи і коней, використаних для пересування військ.

****У Російській імперії термін «присутственне місце» (також «присутствіє») позначав орган державного управління на місцях і часто використовувався в законодавстві для позначення відділення державного органу або його приміщення. Головним атрибутом влади в цих присутствіях на видному місці обовязково стояло трикутне зерцало  – тригранна призма з трьома указами ще Петра I на його гранях:
• Указ про зберігання громадянських прав
• Указ, який регламентує поведінку в судових місцях
• Указ про державні статути і їх важливість

Зерцяло

 

А це півкопійки і чверть копійки тих часів

05k_1870_re c130_1870_0045_14kop_2

Be the first to comment on "Що знайшли ревізори в Куп’янському казначействі"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*