Казначейство

гголовна

Що знайшли ревізори в Куп’янському казначействі

Ревізори, як ми знаємо ще з комедії Миколи Гоголя, у всі часи були людьми поважними. Чиновники їх боялися та хлібосольно зустрічали перевіряльників. Втім тоді подорожі ревізорів були нелегким випробуванням. От уявіть, як 150 років тому,…